Tükçe English
 • Karateke Geotekstil ve Keçe
 • Karateke Geotekstil ve Keçe
 • Karateke Geotekstil ve Keçe
 • Karateke Geotekstil ve Keçe
 • Karateke Geotekstil ve Keçe
Ana Sayfa
Sertifikalarımız

 

Geotekstil Uygulama Fotoğrafları
   
Yangın Havuzu - Karateke Keçe ve Geotekstil
Yangın Havuzu - Karateke Keçe ve Geotekstil
   
Çatı İzolasyonu - Karateke Keçe ve Geotekstil
Su İzolasyonu - Karateke Keçe ve Geotekstil
   
Taşıma Amaçlı Keçeler - Karateke Keçe ve Geotekstil
Toprak kaymalarını engellemek için - Karateke Keçe ve Geotekstil
   

   
   
Kullanım Alanları
 • Kaplamasız yollar, kaplamalı yol, uçuş pisti, yol dolguları altında drenaj şiltesi, spor sahaları
 • İzalasyon malzemelerinin altında
 • Çimento, kum vs, maddeler için esnek yapıların ve depolama havuzlarının yapımında
 • Drenaj sistemleri ve problemleri
 • Toprak baraj üst kısmı drenajında
 • Toprak barajlarda sızan suyun birikiminde drenaj bölmesi
 • Barajların drenaj yüzeyi çevresinde filtre
 • Toprak barajlarda rip rap altına ve kil çekirdek menba-mansabına
 • Yol üst kaplamalarında
 • Kıyı koruma malzemesi altına
 • Zemin ile su kanal kaplaması arasına
 • Koruyucu levha altında filtre
 • Yer altı su seviyesi yüksek olan bölgelerde yapılacak temelleri altına, silt-kum vb. su tarafından sürüklenmesinin önlenmesinde
 • Su içindeki pislik, rüsubat, silt, kum vs,nin tutulmasında (nehir su kanalı, su deposu, su arıtma tesisi, havuz)
 • Atık ve artık malzemelerin tutulmasında (fabrika, nehir, kanalizasyon, baca, çöp çukuru)
 • Barajlar, sahil şeritli düzenlemeleri ve toprak dolgularda (hidrolik basıncın etkisini ve erozyonu önleme)
 • Kapilerite şilteleri, asfalt/beton takviye tabakası, demiryolları
 
© 2010 Karateke Keçe ve Geotekstiller    Tel: +90 276 266 73 83      Fax: +90 276 266 73 79      e-mail:bilgi@karateke.com.tr